Oferta Ośrodka Rozwoju Przedsiębiorczości

„Naszym celem jest Państwa sukces rynkowy”

Współczesne zarządzanie organizacją wymaga wprowadzania częstych zmian i udoskonaleń, pełnej dyspozycyjności, przebojowości, elastyczności oraz walki o każdego klienta. Prowadzenie prężnej i dochodowej działalności gospodarczej to cel każdego przedsiębiorcy. W teraźniejszym i przyszłym świecie nie da się dobrze rozwijać bez znajomości zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, coraz mocnie opartej na wiedzy.
Mając wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę, która jest ciągle pogłębiana, zwracamy się do Państwa z ofertą rzetelnej, wiarygodnej i konstruktywnej współpracy. Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość usług dopasowaną do Państwa profilu działalności i obecnej sytuacji rynkowej. Proponujemy następujące usługi:

DLA FIRM

 • Przeprowadzanie restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Pomoc przy wdrażaniu innowacji w firmie
 • Ogólne doradztwo gospodarcze
 • Analizę obecnej sytuacji Państwa firmy i opracowywanie rozwojowych strategii na przyszłość, ściśle powiązanych z planami sprzedaży i możliwościami przedsiębiorstwa
 • Konsultacje z zakresu zarządzania strategicznego
 • Opracowywanie misji i wizji firmy
 • Pomoc w negocjacjach strategicznych kontraktów dla firmy
 • Pomoc w usprawnieniu funkcjonowania firm, opracowywanie procedur postępowania, zakresów obowiązków i struktury organizacyjnej
 • Przeprowadzanie analiz finansowych bieżącej sytuacji firmy, wyciąganie wniosków i przedstawianie wytycznych odnośnie dalszego funkcjonowania
 • Doradztwo w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników
 • Opracowywanie motywacyjnych systemów wynagradzania
 • Przeprowadzanie badań rynkowych odnośnie preferencji i gustów klientów w zakresie Państwa produktów
 • Opracowywanie skutecznych kampanii reklamowych
 • Pomoc w opracowywaniu rozwiązań logistycznych w Państwa firmach
 • Profesjonalne szkolenia z zakresu: sprzedaży, negocjacji, planowania i optymalnego wykorzystania czasu pracy, zarządzania sobą i podwładnymi, marketingu, zarządzania strategicznego, motywacji

DLA SAMORZĄDÓW

 • Opracowywanie strategii rozwoju (gminy, miasta, powiatu)
 • Analiza potrzeb regionu z uzasadnieniem celowości działań
 • Uzasadnienie konieczności wykonywania poszczególnych zadań mających na celu poprawę życia mieszkańców
 • Opracowywanie reorganizacji struktur organizacyjnych
 • Pomoc w bieżącym zarządzaniu gminą, miastem, powiatem

DLA ROLNICTWA

 • Pomoc w analizie celowości wykonywania inwestycji z uzasadnieniem ekonomicznym i ewentualnymi przyszłymi skutkami dla gospodarstwa
 • Pomoc w wyszukiwaniu atrakcyjnych pomysłów na rozwój gospodarstwa
 • Ocena finansowa efektywności gospodarstwa
 • Opracowywanie planów na rozwój gospodarstwa

DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Pomoc w analizie pomysłu na działalność gospodarczą, jego zasadność
 • Pomoc w wyborze formy organizacyjno – prawnej przyszłej firmy
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • Załatwienie całej procedury rejestracyjnej firmy
 • Określenie kosztów na uruchomienie firmy oraz pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania
 • Opracowanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków
 • Opracowanie systemu motywacyjnego systemu wynagradzania
 • Opracowanie modelu kampanii reklamowej, pełnej wizualizacji firmy (logo, wizytówki, papier firmowy, gadżety itp.)
 • Opracowanie misji, wizji i strategii działania firmy
 • Kompleksową obsługę w zakresie rozpoczęcia i późniejszego prowadzenia działalności gospodarczej

Organizacja chcąca odnosić sukcesy rynkowe, skazana jest na korzystanie z pewnej i sprawdzonej pomocy sztabu doradców z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem praktycznym. Umiejętne korzystanie z mechanizmów rynkowych pozwala osiągać lepsze wyniki niż nasi konkurenci.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG I DOŚWIADCZENIA

Zaufali nam