Doświadczenie

STANISŁAW KACZYŃSKI

Działalnością doradczą w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw zajmuję się prawie od 15 lat. W latach 1991-1996 Absolwent Politechniki Białostockiej specjalność Organizacja i Zarządzanie. Następnie w 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

l

Wykładowca

Od 2000 roku i obecnie wykładowca na wyższych uczelniach, m.in. SGH, Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego, Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Głównie specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu innowacjami, zarządzaniu wiedzą. Bogate doświadczenie poparte jest licznymi artykułami w wydawnictwach naukowych.

Brał udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu zarządzania, negocjacji, psychologii sprzedaży, handlu, zarządzania strategicznego m.in. prowadzonych przez Briana Tracy itd.

l

Doświadczenie w sektorze prywatnym

Od 1996 roku praca w przedsiębiorstwach prywatnych na różnych stanowiskach od pracownika biurowego po dyrektora zarządzającego. Od 2004 roku własna działalność gospodarcza, prowadzenie spółek cywilnych, spółki z o.o.. Obecnie jest właścicielem Ośrodka Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomoc innym w rozwoju to naczelna dewiza działania.

l

Działalność społeczna

Bardzo aktywny działacz społeczny, członek Łomżyńskiej Izby Przemysłowo Handlowej, w latach 2004 – 2014 członek zarządu izby oraz w latach 2004-2010 wice prezes izby. Delegat na walne zebranie członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, członek Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

Za zasługi odznaczony przez Prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi.

Specjalizacje

Specjalizuje się w doradzaniu klientom jak rozpocząć działalność gospodarczą, jaką wybrać formę organizacyjno – prawną, w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, analizie sytuacji przedsiębiorstwa, opracowywanie rozwojowych strategii działania na przyszłość, kreślenie wizji i misji przedsiębiorstwa. Dąży do podnoszenia efektywności działania, usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstw, poprawy i osiągania lepszy wyników ekonomicznych i budowania trwałej przewagi na rynku w wybranym sektorze.

Prowadzi interesujące szkolenia z zakresu negocjacji, motywacji do pracy, sprzedaży, obsługi klienta, innowacji w pełnym wymiarze, zarządzania sobą i czasem, zarządzania strategicznego itp..

W swoim działaniu kieruje się uczciwością i solidnością. Zawsze na pierwszym miejscy jest dobro klienta, jego zadowolenie i satysfakcja. Ciągle dąży do wzrostu efektywności działania i podnoszenia poziomu obsługi. Współpraca zawsze musi być korzystna dla obu stron w innym przypadku jest to daremny wysiłek.

Zaufali nam